Co Biblia mówi o Trójcy

Awatar użytkownika
dagmar5
Stały Bywalec
Posty: 358
Data: 21 sty 2015, 18:40

Co Biblia mówi o Trójcy

Postautor: dagmar5 » 13 lip 2017, 18:22

W Biblii nie ma ani słowa „Trójca”, ani żadnej wypowiedzi, w której ta nauka zostałaby wyraźnie sformułowana.

Na poparcie teorii "Trójcy" zwykle cytuje się słowa Jezusa z Ewangelii według Mateusza 28:19: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Biblia Tysiąclecia). W wersecie tym rzeczywiście mowa jest o Ojcu, Synu i duchu świętym. Ale nie ma tu żadnej wzmianki, że stanowią jedno. Polecenie to Jezus wypowiedział do żydowskich naśladowców.

A w co wierzyli Żydzi jako naród?


Kiedy Izraelici otrzymali Prawo Mojżeszowe, które z czasem stało się częścią Biblii, jeden z zawartych w nim zakazów brzmiał: „Nigdy nie wolno ci mieć innych bogów na przekór mojemu obliczu” (Powtórzonego Prawa 5:7). Od ilu osób pochodzą te słowa? Księga Powtórzonego Prawa 6:4 nie pozostawia co do tego wątpliwości. Czytamy tam: „Słuchaj, Izraelu: Jehowa, nasz Bóg, to jeden Jehowa”a nie trzech Bogów w jednym. W Egipcie, z którego Izraelici krótko przedtem zostali wyzwoleni, czczono triady bóstw (na przykład Ozyrysa, Izydę i Horusa). Tymczasem Izraelitom nakazano czcić tylko jednego Boga. Jakie znaczenie miał ten nakaz? Rabin dr Joseph H. Hertz wyjaśnił: „Owa podniosła deklaracja absolutnego monoteizmu oznaczała wypowiedzenie wojny każdej formie politeizmu (...) Tym samym ‚Szema’ (żydowskie wyznanie wiary w jednego Boga, zawierające słowa z Księgi Powtórzonego Prawa 6:4, należy do głównych elementów liturgii synagogalnej) wyklucza trójcę przedstawioną w chrześcijańskim symbolu wiary, gdyż zaprzecza ona Jedności Boga”.

Wspomnianego wcześniej nakazu przestrzegał również Jezus, który przecież urodził się w rodzinie żydowskiej. Gdy po chrzcie był kuszony przez Diabła, oświadczył: „Precz, Szatanie! Jest bowiem napisane: ‚Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę’” (Mateusza 4:10; Powtórzonego Prawa 6:13). Jakie światło rzuca cała ta sytuacja na kwestię Trójcy? Zabiegi Szatana byłyby absurdalne, gdyby Jezus był Bogiem. Ponadto Jezus wyraźnie wskazał, że jedynym, któremu należy oddawać cześć, jest Jehowa Bóg.


Kiedy powstał dogmat Trójcy?


Biblię skończono spisywać w I wieku n.e. Tymczasem dogmat o Trójcy rozwinął się z poglądów, które zaczęto oficjalnie formułować w roku 325 — ponad dwa stulecia później. Było to na soborze w Nicei w Azji Mniejszej (obecnie İznik, Turcja). Według dzieła New Catholic Encyclopedia w przyjętym wtedy wyznaniu wiary po raz pierwszy oficjalnie sprecyzowano ‛chrześcijańską ortodoksję’, łącznie z definicją Boga i Chrystusa. Dlaczego jednak uznano za potrzebne definiowanie Boga i Chrystusa paręset lat po spisaniu Biblii? Czy sama ta Księga nie wypowiada się w tych ważnych sprawach dostatecznie jasno?

Czy Jezus jest Bogiem?


„Dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec” (1 Koryntian 8:6, Współczesny przekład).

Kiedy Konstantyn Wielki został jedynym władcą państwa rzymskiego, rzekomi chrześcijanie toczyli polemiki na temat pozycji Chrystusa względem Boga. Czy Jezus jest Bogiem? Czy może został przez Niego stworzony? Cesarz postanowił to rozstrzygnąć i w tym celu zwołał dostojników kościelnych do Nicei. Nie zależało mu jednak na znalezieniu prawdy, lecz na tym, by religia nie podzieliła jego imperium.
Konstantyn zachęcał zebranych biskupów, których mogło być kilkuset, do zajęcia jednomyślnego stanowiska. Kiedy jego apel nie przyniósł rezultatu, zaproponował soborowi zatwierdzenie niejasnej formuły, że Jezus jest „współistotny” (homoousios) Ojcu. Wprowadzenie tego niebiblijnego terminu, pochodzącego z filozofii greckiej, położyło fundament pod dogmat o Trójcy, jaki znalazł się w późniejszych wyznaniach wiary. Pod koniec IV wieku dogmat ten w zasadzie przybrał postać znaną obecnie, także w odniesieniu do tak zwanej trzeciej osoby — ducha świętego.

Czy Biblia uczy, że Ojciec, Syn i duch święty stanowią trzy osoby tworzące jednego Boga?


Jezus powiedział, że „prawdziwi czciciele będą czcić Ojca (...) prawdą” (Jana 4:23). Prawda ta została utrwalona na kartach Biblii (Jana 17:17).

Po pierwsze, w Piśmie Świętym w ogóle nie znajdziemy słowa „Trójca”.

• Po drugie, Jezus nigdy nie twierdził, że jest równy Bogu. Oddawał Mu cześć (Łukasza 22:41-44).

• Kolejnym argumentem są relacje Jezusa z jego uczniami. Nawet gdy już został on wskrzeszony do życia duchowego, nazwał ich swoimi braćmi (Mateusza 28:10). Czyżby uczniowie byli braćmi Boga Wszechmocnego? Oczywiście, że nie. Chrystus nazwał ich braćmi, bo dzięki wierze w niego — pierworodnego Syna Bożego — stali się synami tego samego Ojca (Galatów 3:26).


Wersety Biblijne zaprzeczające dogmatowi o Trójcy:


„Dlatego jesteś naprawdę wielki, Wszechwładny Panie, Jehowo; nie ma bowiem nikogo innego takiego jak ty i oprócz ciebie nie ma Boga pośród wszystkich, o których słyszeliśmy na własne uszy” (2 Samuela 7:22).

"W tym celu, by wszystkie ludy ziemi poznały, że Jehowa jest prawdziwym Bogiem. Nie ma żadnego innego" (1 Królów 8:60).

"Jehowo, nie ma nikogo podobnego do ciebie i nie ma żadnego Boga oprócz ciebie, jeśli chodzi o wszystko, cośmy usłyszeli na własne uszy" (1 Kronik 17:20).

"Nie ma wśród bogów nikogo takiego, jak ty, Jehowo, ani nie ma dzieł takich, jak twoje" (Psalm 86:8).

"Jesteś bowiem wielki i dokonujesz rzeczy zdumiewających; ty jesteś Bogiem, ty sam" (Psalm 86:10).

Ojciec jest większy ode mnie [słowa Jezusa]”(Jana 14:28).

„[Ja, Jezus,] wracam do Ojca, mojego i waszego, do Boga mojego i waszego” (Jana 20:17).

„Jest tylko jeden Bóg, Ojciec” (1 Koryntian 8:6).

„Chwała niech będzie Bogu i Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 1:3).
Warto się zastanowić:


Mat. 26:39 (BT): „Odszedłszy nieco dalej, [Jezus Chrystus] upadł na twarz i modlił się tymi słowami: ‚Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty’”.

Gdyby Ojciec i Syn nie byli odrębnymi bytami, taka modlitwa nie miałaby sensu. Jezus modliłby się do siebie, a jego wola musiałaby być wolą Ojca.


Jana 8:17, 18 (Bw): „[Jezus odpowiedział żydowskim faryzeuszom:] W zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie”.

Jezus wyraźnie odróżnia tu siebie od Ojca, uważa siebie za kogoś innego.


Mat. 20:20-23 (BT): „Matka synów Zebedeusza (...) prosiła [Jezusa]: (...) ‚Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie’. Odpowiadając Jezus rzekł: (...) ‚Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował’”.

• Czy te słowa nie są dziwne, jeśli wierzyć teorii że Jezus jest Bogiem? Czy wypowiedział się tutaj tylko zgodnie ze swą „naturą ludzką”? Czy takie wyjaśnienie, do którego uciekają się rzecznicy nauki o Trójcy, naprawdę jest sensowne, skoro sami twierdzą, że Jezus był „Bogiem-człowiekiem”, to znaczy zarówno Bogiem, jak i człowiekiem, a nie jednym albo drugim? Czy z Mateusza 20:23 nie wynika raczej, że Syn nie jest równy Ojcu i że Ojciec zachował pewne przywileje dla siebie?


Mat. 12:31, 32 (BT): „Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym”.

• Nawet gdyby Duch Święty był osobą i Bogiem, tekst ten wyraźnie przeczy nauce o Trójcy, gdyż wynikałoby z niego, że w jakimś stopniu Duch Święty jest większy niż Syn. Tymczasem wypowiedź Jezusa wskazuje, że Ojciec, do którego należy „Duch”, jest większy niż Jezus, Syn Człowieczy.


1 Kor. 11:3 (BT): „Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa — Bóg”.

• Nie ulega więc wątpliwości, że Chrystus nie jest Bogiem i że Bóg jest wyższy niż Chrystus. Warto też zaznaczyć, że słowa te napisano około 55 roku n.e., to znaczy jakieś 22 lata po powrocie Jezusa do nieba. Przedstawiona tu prawda dotyczy zatem relacji między Bogiem a Chrystusem w niebie).

1 Kor. 15:27, 28 (BT): „‚[Bóg] wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego [Jezusa]’. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko , aby Bóg był wszystkim we wszystkich”.

Skoro sam Jezusowi zostanie poddany Bogu, znaczy to, że nie jest równy Bogu
(jw.org)
Ostatnio zmieniony 13 lip 2017, 18:23 przez dagmar5, łącznie zmieniany 1 raz.

merkaba
Stały Bywalec
Posty: 340
Data: 12 cze 2012, 15:04

Co Biblia mówi o Trójcy

Postautor: merkaba » 27 lip 2017, 18:26

Jezus nigdy nie twierdził, że jest równy Bogu.
ale jego czyny przemawiały ze jest bogiem i dla tego zydzi kamieniowali chcieli ze czynil sie bogiem
bo za bluźnierstwo jest kara za śmierci
uzdrawiał znał mysli ludzi egzorcyzmował znał przyszłość


  • Podobne tematy
    Statystyki
    Ostatni post

Wróć do „Sprawy duchowe”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość