Odpowiedzi na pytania dotyczące końca

Awatar użytkownika
dagmar5
Stały Bywalec
Posty: 358
Data: 21 sty 2015, 18:40

Odpowiedzi na pytania dotyczące końca

Postautor: dagmar5 » 11 wrz 2016, 19:04

Jezus Chrystus zapowiedział, że w przyszłości „nadejdzie koniec”. Oświadczył, że w tym czasie „będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie” (Mateusza 24:14, 21).

Wypowiedzi Jezusa oraz inne fragmenty Biblii dotyczące końca nasuwają kilka istotnych pytań:


1 Co się skończy?


Biblia wcale nie uczy, że zagładzie ulegnie nasza planeta. „[Bóg] założył ziemię na jej ustalonych miejscach” — zanotował psalmista. „Nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony, na zawsze” (Psalm 104:5). Poza tym Słowo Boże nie uczy, że wskutek jakiejś globalnej pożogi przestanie istnieć tutaj życie (Izajasza 45:18). Sam Jezus wskazał, że pewni ludzie przetrwają zapowiedziany koniec (Mateusza 24:21, 22). Co w takim razie ma się skończyć?

Skończą się nieudolne rządy ludzkie. Pod wpływem natchnienia od Boga prorok Daniel napisał: „Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44).

Skończą się wojny i niszczenie środowiska.W Psalmie 46:9 tak przedstawiono przyszłe działania Stwórcy: „Sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi. Łamie łuk i kruszy włócznię, wozy pali w ogniu”. Z Biblii dowiadujemy się też, że Bóg ‛doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię’ (Objawienie 11:18).

Skończy się przestępczość i niesprawiedliwość. W Słowie Bożym znajdujemy następującą obietnicę: „Prostolinijni (...) będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni. Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni, a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani” (Przysłów 2:21, 22).

2 Kiedy przyjdzie koniec?


Jehowa Bóg ‛wyznaczył czas’, kiedy zamierza położyć kres wszelkiej niegodziwości i zaprowadzić na całej ziemi rządy swego Królestwa (Marka 13:33). Jednak z Biblii wyraźnie wynika, że ludzie nie są w stanie obliczyć tej daty. Jezus oznajmił: „O dniu owym i godzinie nie wie nikt — ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko sam Ojciec” (Mateusza 24:36).

Niemniej Jezus i jego uczniowie podali, jakie zdarzenia będą się rozgrywać na ziemi tuż przed wyznaczonym końcem. Wszystkie one miały wystąpić jednocześnie na całym świecie.

Problemy polityczne, ekologiczne i społeczne miały przybrać niespotykane rozmiary.
Gdy uczniowie dopytywali o koniec, Jezus zapowiedział: „Powstanie (...) naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim, będą niedobory żywności. Jest to początek dręczących boleści” (Marka 13:8). Z kolei apostoł Paweł napisał: „W dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci, zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga” (2 Tymoteusza 3:1-5).

Działalność kaznodziejska miała być prowadzona na skalę ogólnoświatową, i to w wielu językach.
Jezus oznajmił: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14).


3 Co nas czeka po końcu?


Biblia nie mówi, że wszyscy dobrzy ludzie zostaną stąd zabrani do życia wiecznego w niebie. Jezus uczył, że Bóg zrealizuje swoje pierwotne zamierzenie co do ludzkości. Powiedział: „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię” (Mateusza 5:5; 6:9, 10). Osobom, które umrą przed nadejściem końca, Biblia daje nadzieję na przyszłe zmartwychwstanie (Hioba 14:14, 15; Jana 5:28, 29).

Jezus będzie panował z nieba jako Władca Królestwa Bożego. Prorok Daniel napisał: „Patrzyłem w wizjach nocnych, a oto z obłokami niebios nadchodził ktoś podobny do syna człowieczego [zmartwychwstały Jezus]; i uzyskał dostęp do Istniejącego od Dni Pradawnych [do Jehowy Boga], i przyprowadzono go tuż przed Niego. I dano mu [Jezusowi] panowanie i dostojeństwo oraz królestwo, aby jemu służyły wszystkie ludy, grupy narodowościowe i języki. Panowanie jego to panowanie po czas niezmierzony, które nie przeminie, a jego królestwo nie będzie obrócone wniwecz” (Daniela 7:13, 14; Łukasza 1:31, 32; Jana 3:13-16).

Poddani Królestwa Bożego będą się cieszyć doskonałym zdrowiem, bezpieczeństwem i życiem wiecznym. „Pobudują domy i będą w nich mieszkać” — czytamy w proroctwie Izajasza. „Zasadzą winnice i będą spożywać ich owoce. Nie będą budować, aby ktoś inny mieszkał; nie będą sadzić, aby ktoś inny jadł” (Izajasza 65:21-23). Do tych samych czasów nawiązał apostoł Jan, pisząc: „Oto namiot Boga jest z ludźmi i On będzie przebywać z nimi, a oni będą jego ludami. I będzie z nimi sam Bóg. I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło” (Objawienie 21:3, 4).


4 Co zrobić, by przeżyć koniec?


Apostoł Piotr ostrzegł, że niektórzy żyjący w czasach końca będą kpić, gdy usłyszą, że Bóg zaingeruje w sprawy ludzi i położy kres złu na ziemi (2 Piotra 3:3, 4). Zachęcił, by mimo to podjąć konkretne działania.

Wyciągnij lekcję z historii. Piotr zwrócił uwagę, że Bóg „nie powstrzymał się od ukarania starożytnego świata, lecz Noego, głosiciela prawości, ocalił z siedmiorgiem innych, gdy sprowadził potop na świat ludzi bezbożnych” (2 Piotra 2:5). Nawiązując do wspomnianych szyderców, Piotr wyjaśnił: „Zgodnie ze swym życzeniem przeoczają fakt, iż od dawna były niebiosa oraz ziemia spoiście wystająca z wody i pośród wody za sprawą Bożego słowa; i przez te rzeczy ówczesny świat uległ zagładzie, gdy został zatopiony wodą. Lecz za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebiosa i ziemia są odłożone dla ognia oraz zachowane na dzień sądu i zagłady ludzi bezbożnych” (2 Piotra 3:5-7). (Piotr wspomniał o ziemi w znaczeniu symbolicznym — podobnie jak zrobił to inny pisarz biblijny, Mojżesz, który napisał: „Cała ziemia dalej miała jeden język” (Rodzaju 11:1). Literalna ziemia nie zostanie zniszczona, tak jak literalna ziemia nie mówiła „jednym językiem”. Zgodnie ze słowami Piotra zagłada czeka bezbożnych ludzi.)

Przestrzegaj Bożych norm moralnych. Apostoł Piotr podkreślił, że kto pragnie przeżyć koniec, ten powinien trwać w „świętych postępkach i czynach zbożnego oddania” (2 Piotra 3:11). Zauważmy, że Piotr wymienił „święte postępki” oraz „czyny zbożnego oddania”. Nie wystarczy więc twierdzić, że jest się osobą wierzącą. Nic też nie dadzą próby uporządkowania stosunków z Bogiem w ostatniej chwili.

A jakie postępowanie podoba się Bogu? Dlaczego nie miałbyś skonfrontować swoich poglądów z tym, czego uczy Biblia? Skorzystaj z pomocy Świadków Jehowy. Z przyjemnością pokażą ci w twojej Biblii odpowiedzi na pytania, które zadasz. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz bez lęku patrzeć w przyszłość, mimo że wokół nie brakuje powodów do niepokoju.(jw.org)

Wróć do „Sprawy ludzkie”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość